درباره من

متخصص تجزیه و تحلیل کسب و کارها و پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی

ماموریت و بیوگرافی

دانشجوی دکترای هوش مصنوعی و پژوهشگر مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه مینهو پرتقال

دوره های آموزشی دکتر موسوی