درباره من

دکتری روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

ماموریت و بیوگرافی

دکتری روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

مدرس دوره های خودشناسی و روانشناسی سازمانی

دوره های آموزشی من