درباره من

دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه ژنو

ماموریت و بیوگرافی

وکیل دادگستری
مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC)
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش ریاست جمهوری

  • Court Member at the Arbitration Center of Iran Chamber (ACIC)
  • Member of  International Council for Commercial Arbitration (ICCA)
  • Member of Swiss Arbitration Association (ASA)
  • Member of Young ICCA Advisory Buddies
  • Member of Austrian Arbitration Association (Arb|Aut)
  • Member of Russian Arbitration Association (RAA)
  • Member of Young Austrian Arbitration Practitioners (YAAP)
  • Associate of Chartered Institute of Arbitrators (ACIArb)
  • Member of International Arbitration Practitioners, Vienna International Arbitral Centre (VIAC)