درباره من

کارشناس ارشد حوزه دیجیتال مارکتینگ

ماموریت و بیوگرافی

مدیر دیجیتال مارکتینگ شرکت KONUX GmbH آلمان

دوره های آموزشی من