تاریخ شروع

16:00

دوشنبه - 1399/11/20

تاریخ پایان

14:00

دوشنبه - 1399/11/20

آدرس

به صورت آنلاین

درباره رویداد

راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی یکی از کلیدی‌ترین حوزه‌های فعالیت‌ اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش است. ما در دبیرخانه در تلاش هستیم تا با راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف در ارتقا سطح کیفی و آموزش اعضا سهیم باشیم.

مأموریت کارگروه‌ها، ایجاد زمینه‌ای برای ارتباط نزدیک‌تر نخبگان با مسائل و موضوعات تخصصی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های این افراد برای حل چالش‌ها و مسائل تخصصی است.

اهداف:

  • معرفی کارگروه های اتاق
  • ارائه برنامه های سال 1400
  • همفکری و هم اندیشی پیرامون مسائل جاری کارگروه ها