تاریخ شروع

16:00

دوشنبه - 1400/01/02

تاریخ پایان

14:00

دوشنبه - 1399/12/04

آدرس

https://join.skype.com/hTv0TG2Cut01

درباره رویداد

راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی یکی از کلیدی‌ترین حوزه‌های فعالیت‌ اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش است. ما در دبیرخانه در تلاش هستیم تا با راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف در ارتقا سطح کیفی و آموزش اعضا سهیم باشیم. مأموریت کارگروه‌ها، ایجاد زمینه‌ای برای ارتباط نزدیک‌تر نخبگان با مسائل و موضوعات تخصصی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های این افراد برای حل چالش‌ها و مسائل تخصصی است.

اهداف برنامه

  • معرفی کارگروه فناوری اطلاعات 
  • اهداف کلان کارگروه فناوری اطلاعات
  • معرفی فرآیندها و زیر فرآیندهای اجرایی کارگروه
  • امکان‌سنجی همکاری تنگاتنگ با سایر کارگروه‌ها 
  • به همراه پرسش و پاسخ